Brøndby bry­der Ho­bro- for­ban­del­se

BT - - SPORTEN -

Ho­bro var en sand ma­re­ridts­mod­stan­der for Brøndby i sid­ste sæ­son, hvor det end­te med nul po­int og en målsco­re på 0- 6 i tre Su­per­liga­op­gør.

I føl­ge Dan­ske Spils kun­der på Od­dset ven­der den ne­ga­ti­ve sti­me dog i aft enens kamp, hvor Ho­bro gæ­ster Brøndby Sta­dion. He­le 75 pro­cent af ind­skud­de­ne er nem­lig sat på hjem­me­sej­ren.

» Ho­bro hav­de i sid­ste sæ­son et fan­ta­stisk tag på de blå- gu­le, men det sy­nes Od­dset- spil­ler­ne ik­ke at ske­le til. De ser ud til at fo­ku­se­re me­re på, at Ho­bro selv vir­ker til at væ­re ramt af en form­kri­se, da Jo­nas Dals trop­per og­så står med 0 po­int på Su­per­liga- kon­to­en eft er sæ­so­nens to før­ste kam­pe « , for­kla­rer Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

I sid­ste sæ­sons en­li­ge ind­byr­des op­gør på Brøndby Sta­dion vandt Ho­bro 1- 0 på et mål af Mads Jes­sen.

Od­dset- spil­ler­ne hos Dan­ske Spil er sik­re i de­res sag: Brøndby slår Ho­bro i af­ten. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen / Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.