HESTESPORT

BT - - SPORTEN - BTs sport­s­chef, Ja­cob Staehelin, blog­ger om cykling, fod­bold og me­get me­re

Rat­tvik 1. løb 2140 m au­to: 4 Ekets Pa­trik, Jen­ni H. Ås­berg, 7 De­lux Hå­le­ryd, Emi­lia Leo, 5 La­test News, Mag­da­le­na Eriks­son. Odds: 4,45. Plad­ser: 1,55- 1,42- 1,19. 2. løb 2140 m: 6 Lan­nem Sil­je, Tor Wol­le­bæk, 1 Nord­by Bal­der, Odd Ar­ne Sag­ho­len, 2 Al­fie, Lars- Erik Karls­son. Odds: 1,01. Plad­ser: 1,00- 1,00- 1,00. 3. løb 2140 m au­to: 10 Aj­le­xes Cu­ba­no, Pe­ter An­der­s­son, 4 Utac, Oskar An­der­s­son, 8 Bear Dream, Oskar Ky­lin- Blom. Odds: 2,64. Plad­ser: 1,32- 1,32- 1,69. 4. løb 2640 m: 15 Lum­berja­ck Joe, Per Len­nart­s­son, 7 Baryton, Hans Ström­berg, 5 Su­gar Dad­dy, Sören Eriks­son. Odsd: 2,78. Plad­ser: 1,59- 1,86- 2,98. 5. løb 2140 m au­to: 3 Nim­bus C. D, Örjan Ki­hl­ström, 4 Oli­ver Kro­nos, Carl Jo­han Jep­son, 8 Sir Ratze­putz, Erik Adi­els­son. Odds: 1,25. Plad­ser: 1,11- 1,61- 1,67. 6. løb 1640 m au­to: 6 Önas Jo­cke, Fredrik Pe­der­sen, 12 Ro­ck­et Spe­ed, Ulf Ohls­son, 2 Ver­sail­les, Carl Jo­han Jep­son. Odds: 9,94. Plad­ser: 2,52- 4,141,97. 7. løb 1640 m au­to: 1 Stan­dout, Erik Adi­els­son, 8 Cool Ke­e­per, Leif Wi­t­a­sp, 2 Nato Dream, Ken­neth Haugs­tad. Odds: 2,24. Plad­ser: 1,35- 1,98- 2,80. 8. løb 2640 m: 1 Per­sos Bo­jje, Ni­ck­las Wester­holm, 10 Top­gear, Hans G. Eriks­so, 6 El Can­tan­te, Mi­ka­el J. An­der­s­son. Odds: 4,321,79- 6,38- 1,87. 9. løb 1640 m: 15 B. W. Mod­de, Ulf Ohls­son, 4 Guli Rask, Örjan Ki­hl­ström, 1 Lesja Kon­gen, Ro­bert Bergh. Odds: 5,99. Plad­ser: 2,21- 3,79- 2,18. 10. løb 2640 m: 6 Ni Ta­lar Bra Lat­in, Ste­fan Sö­der­k­vist, 2 Dig­gers Elias, Carl Jo­han Jep­son, 1 Pre­da­tor Icon, Pe­ter Ing­ves. Odds: 1,70. Plad­ser: 1,39- 4,12- 1,86. 11. løb 2140 m: 4 Sta­ro Ita­ly, Tho­mas Uhr­berg, 13 Glo­bal Mo­ney, Ro­bert Bergh, 14 Qu­id Pro Quo, Erik Adi­els­son. Odds: 9,59. Plad­ser: 2,12- 2,57- 1,70. V75- spil­let gav 11.835 kr. til syv rig­ti­ge, 150 kr. til seks rig­ti­ge og 18 kr. til fem rig­ti­ge ( 3- 6- 1- 1- 15- 6- 4). 12. løb 2140 m au­to: 11 Re­ad Express, Erik Adi­els­son, 2 Bäl­tra Spi­der, Pe­ter M. An­der­s­son, 6 Tri­a­logue, Carl Jo­han Jep­son. Odds: 2,19. Plad­ser: 1,46- 3,65- 3,29. 13. løb 2140 m au­to: 7 Co­pi­ma­de, Jör­gen West­holm, 5 Benji Da­na, To­mas Pet­ter­s­son, 3 Si­de Sad­dle, Da­ni­el Redén. Odds: 4,18. Plad­ser: 1,64- 1,93- 1,20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.