Vac­ci­ne

BT - - NYHEDER -

Vac­ci­ne mod ebo­la ud­ar­bej­det på re­kord­tid ser ud til at væ­re eff ek­tiv mod den smit­som­me syg­dom. Iføl­ge ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO er te­stre­sul­ta­ter­ne loven­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.