Kom til for­pre­mi­e­re på fa­mi­liemu­si­ca­len Fugl Fø­nix

BT - - BIO -

Glas­sa­len i Ti­vo­li 2. okt. kl. 16: 00

Se og hør hvor­for Even­tyr­te­a­tret blev kå­ret til ’ By­ens bed­ste fa­mi­lie­op­le­vel­se 2014’ af AOK. Fa­mi­liemu­si­ca­len Fugl Fø­nix er en even­tyr­lig rej­se til det gam­le Rusland med kosak­dan­se­re, ta­ta­rer og ba­bus­hka­er, en tyran­nisk stor­fyr­ste, en op­rørsk pi­ge­grup­pe og mas­ser af le­ven­de og ud­stop­pe­de magi­ske væ­se­ner. Glæd dig til pris­be­løn­net fa­mi­lie­te­a­ter og et evig­gyl­digt even­tyr om ven­skab, fri­hed og for­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.