Frankrig set fra van­det

Sur­fing, ka­no, strand­t­u­re, dyk­ning, ka­nal­sejlads, ca­ny­o­ning – Vi gu­i­der

BT - - REJSER -

fren­chri­vi­e­ra- tourism. com

Al­ter­na­tiv: Sur­fing kom til by­en, hvor bøl­ger­ne fra Bi­scay­en væl­ter ind over stran­den, i 1950’ er­ne. Hi­sto­ri­en for­tæl­ler, at ame­ri­kan­ske Pe­ter Vi­er­tel, der var gift med sku­e­spil­le­rin­den De­bo­rah Kerr, var den før­ste, som ka­ste­de sig i bøl­ger­ne med sit sur­f­bræt og der­med brag­te sporten til Eu­ro­pa. Med åre­ne er by­en ble­vet sur­fer­nes mø­de­sted, og se­ne­st er ki­te- sur­fing kom­met til. Der er ti sur­fer- sko­ler i Bi­ar­ritz. bi­ar­ritz. fr

Al­ter­na­tiv:

Kor­si­ka er kendt for fan­ta­sti­ske stran­de. På syd­ky­sten mel­lem Pro­p­ri­a­no og Bo­ni­fa­cio lig­ger Po­r­to Pol­lo stran­den i en be­skyt­tet bugt med hvidt sand og om­gi­ven­de grøn­ne bak­ker. Husk snor­ke­lud­styr. Van­det er krystal­klart og der er mas­ser af fisk.

Læn­ge­re nord­på ad ve­st­ky­sten er den lil­le by La Tran­ce sur Mer nord for La Ro­chel­le og­så et po­pu­lært ki­te- sur­fing mø­de­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.