Her kan Dan­mark hen­te me­dal­jer

BT - - SPORTEN -

Den of­fi­ci­el­le dan­ske mål­sæt­ning hed­der fem VM­me­dal­jer, men ta­ger vi klap­hat­ten frem og let­ter lidt på den, kan der væ­re fle­re i sig­te. BT gi­ver dig over­blik­ket over de dan­ske me­dal­je­chan­cer.

Je­a­net­te Ot­te­sen Står til at bli­ve Dan­marks stør­ste me­dal­je­slu­ger med mu­lig­he­der i al­le si­ne tre in­di­vi­du­el­le di­sci­pli­ner samt hold­kap­pen i 4x100 me­ter med­ley.

Stil­ler op i 100 me­ter but­ter­fly, 50 me­ter but­ter­fly og 50 me­ter fly. Sær­ligt på 50 me­ter er hun en af de kla­re guld­fa­vo­rit­ter.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen Ver­dens­re­kord­hol­der på 200 me­ter bryst og en klar guld­kan­di­dat. Men og­så på 100 me­ter bryst kan hun væ­re i spil til en me­dal­je. Mie Ø. Ni­el­sen Den ba­re 18- åri­ge nord­jy­de har al­le­re­de le­ve­ret store resultater i rygcrawl og har po­ten­ti­a­let til at kæm­pe om me­dal­jer på bå­de 50 og 100 me­te­ren. Lot­te Fri­is Har haft et par ma­gre år, men har le­ve­ret go­de ti­der op til stæv­net og kan – hvis alt fla­sker sig – kæm­pe med om me­dal­jer på beg­ge di­stan­cer. Dog næp­pe af guld. Der­til vir­ker Ka­tie Le­decky for stærk. Hold­kap­pen En hold­kap be­stå­en­de af Je­a­net­te Ot­te­sen, Mie Ø. Ni­el­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Per­nil­le Blu­me bør gi­ve me­dal­je. Og helst af guld!

Fo­to: AFP

Op­tak­ten til VM, der af­vik­les i Ka­zan Are­na Sta­di­um i Rusland, har væ­ret præ­get af ka­os og pro­ble­mer for store pro­fi­ler som Je­a­net­te Ot­te­sen, Lot­te Fri­is og Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ( små billeder fra ven­stre mod høj­re).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.