EL­FSBORG - HALMSTAD

BT - - SPORTEN -

SVE­RI­GE ALLS­VENSKAN, KLOK­KEN 17: 30 HALMSTAD FÅR PO­INT I KAM­PEN

Ot­te ne­der­lag i de før­ste ti kam­pe gav Halmstad en ual­min­de­lig dår­lig start på sæ­so­nen, men hol­det er gå­et over til en me­re de­fen­siv til­gang til kam­pe­ne, hvil­ket har ud­løst ti po­int og kun et en­kelt ne­der­lag i de sid­ste syv kam­pe. Man slog El­fsborg 1- 0 i den om­vend­te kamp, og selv­om El­fsborgs kunst­græs­belag­te hjem­me­ba­ne er et svært sted at spil­le, så kan da­gens gæ­ster pro­fi te­re på, at hjem­me­hol­det mang­ler bå­de Samu­el Hol­men og Si­mon Ed­lund med ka­ran­tæ­ne. Langt over tre gan­ge pen­ge­ne på Halmstad- po­int vir­ker alt for højt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.