FRE­DE­RI­CIA - ROSKIL­DE

BT - - SPORTEN -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 15: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Roskil­de- træ­ner An­ders Theil ud­tal­te tid­li­ge­re på ugen, at man ik­ke skul­le for­ven­te no­gen må­l­rig kamp mel­lem Fre­de­ri­cia og Roskil­de, og det er svært at si­ge Theil imod. Den ru­ti­ne­re­de ræv, Ove Pe­der­sen, har over­ta­get træ­ner­tøj­le­ren i det østjy­ske, og som spå­et i dis­se spal­ter end­te det og­så med få mål i 1- 1- åb­nings­kam­pen mod Vej­le. He­le 11 af 16 kam­pe på Monja­sa Park i Fre­de­ri­cia end­te med to el­ler fær­re mål i sid­ste sæ­son og selv­om Roskil­de vandt 3- 0 i Fre­de­ri­cia i sid­ste sæ­son, så er det svært at se tre el­ler fl ere scor­in­ger i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.