BRØNDBY - HO­BRO

BT - - SPORTEN -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

I sid­ste uge blev der an­be­fa­let man­ge mål i op­gø­ret mel­lem Brøndby og OB, men i aft en er det tid til at sad­le om. Brøndby brug­te man­ge kræft er i 0- 0 op­gø­ret mod Omo­nia Ni­co­sia og mø­der nu et Ho­bro- hold, man ik­ke for­må­e­de at pas­se­re en ene­ste gang i sid­ste sæ­sons tre op­gør. Ho­bro vandt med 1- 0, 2- 0 og 3- 0, men målsco­re­re fra den­gang som Emil Ber­gre­en, Martin Thom­sen og Mads Hvil­som er al­le for­tid i den jy­ske klub, der dog sta­dig frem­står stær­ke i de­fen­si­ven. Nok er Brøndby fa­vo­rit­ter i op­gø­ret, men få mål vir­ker som det klart bed­ste spil.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.