Hvor­dan kan tavs­hed bå­de væ­re pin­lig og guld?

BT - - DEBAT -

Tavs­hed kan væ­re knu­gen­de og gø­re en­som. Men tavs­hed kan og­så væ­re guld, iføl­ge ord­s­pro­get. P1 er på ud­fl ugt for at un­der­sø­ge, hvad stil­hed er. Gu­i­den på tu­ren la­ver by- van­drin­ger, mid­da­ge og dat­ing- ar­ran­ge­men­ter i stil­hed. Ved at øve ’ in­tel­li­gent stil­hed’ bli­ver vi bed­re til at lyt­te til mel­lem­rum­me­ne mel­lem or­de­ne og ta­le me­re for­bun­det, en­kelt og klart, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.