Hver ge­ne­ra­tion de­fi ne­rer fri­hed

BT - - DEBAT -

Det blev reg­net for en sejr for kvin­de­fri­gø­rel­sen, da kvin­der­ne gjor­de sig fri af den so­ci­a­le kon­trol, der sag­de, at de skul­le skam­me sig over de­res na­tur og skju­le de­res bryster off ent­ligt. (...) Kun 4 pro­cent af de ads­purg­te kvin­der si­ger i en ny må­ling, at de ba­der top­lø­se al­tid el­ler for det me­ste. En­gang måt­te kvin­der­ne ik­ke, og der­for gjor­de de det. Nu væl­ger de at la­de væ­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.