’’

BT - - NYHEDER - Ste­en Thom­sen, or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent og ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem i DF

Det bli­ver sim­pelt­hen for ko­misk, hvis vi skal ren­de rundt og stæv­ne hin­an­den, så det kan vi ik­ke. Men det vil­le hun ik­ke ret­te sig ef­ter, og så blev hun eks­klu­de­ret

ter, og så blev hun eks­klu­de­ret, « si­ger Ste­en Thom­sen.

Eks­klu­sio­nen er langt­fra ene­stå­en­de i Dansk Fol­ke-

Ved fol­ke­tings­val­get blev par­ti­et det stør­ste i blå blok og Fol­ke­tin­gets næst­stør­ste. Sam­ti­dig har par­ti­for­mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.