16- årig død ef­ter kniv­stik un­der homo­pa­ra­de i Is­ra­el

BT - - NYHEDER -

JERUS­A­LEM

En 16- årig is­ra­elsk pi­ge er død af de kvæ­stel­ser, hun på­drog sig, da hun blev stuk­ket med en kniv un­der en homo­pa­ra­de i Jerus­a­lem tors­dag.

Den 16- åri­ge Shira Banki var iføl­ge BBC en af seks per­so­ner, der blev sår­et ved an­gre­bet. Hun blev straks bragt til sy­ge­hu­set, men i går op­ly­ste sy­ge­hu­set, at pi­gen er død.

De øv­ri­ge sår­e­de ved kniv­stik­ke­ri­et er ik­ke i livs­fa­re.

Po­li­ti­et har an­holdt en ul­tra­or­to­doks jø­de, Yis­hai Shlis­sel, der for­modes at væ­re kniv­stik­ke­ren. Han stod bag et lig­nen­de an­greb un­der homo­pa­ra­den i 2005. Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu har for­dømt an­gre­bet, som han har kaldt en ’ me­get al­vor­lig hæn­del­se’.

Homo­pa­ra­den har iføl­ge BBC læn­ge væ­ret en torn i øjet på Jerus­a­lems or­to­dok­se mil­jø­er. BNB

Lør­dag af­ten var der et fakkeltog og en de­mon­stra­tion mod vold og diskri­mi­na­tion, hvor Is­ra­els tid­li­ge­re præ­si­dent og mod­ta­ger af No­bels fredspris Shi­mon Pe­res tal­te. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.