90- årig bedste­far dømt for over­greb på si­ne bør­ne­børn

BT - - NYHEDER -

En 90- årig mor­far fra Nor­ge er idømt to års fængsel for at ha­ve for­gre­bet sig seksu­elt på tre af si­ne bør­ne­børn. Det skri­ver VG.

Over­gre­be­ne ske­te iføl­ge til­ta­len, da bør­ne­bør­ne­ne var mel­lem 14 og 16 år gam­le. Det blev først kendt i 2012, hvor det sid­ste af over­gre­be­ne fandt sted. På da­væ­ren­de tids­punkt har mor­fa­ren væ­ret 86 el­ler 87 år gam­mel.

Den 90- åri­ge mor­far er­kend­te i ret­ten, at han hav­de mis­brugt si­ne to æld­ste bør­ne­børn seksu­elt, men næg­te­de sig skyl­dig i at ha­ve for­gre­bet sig på det yng­ste. Ret­ten fandt imid­ler­tid be­vi­ser for, at og­så det over­greb har fun­det sted. niep@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.