Brød i brand i San Fran­ci­sco Skudt ned over Ukrai­ne

BT - - NYHEDER -

6. juli 2013

Den om­kom to un­ge kvin­der, og fle­re end 180 blev kørt på ho­spi­ta­let, da en Bo­e­ing 777 fra Asi­a­na Air­li­nes un­der lan­din­gen i San Fran­ci­sco ham­re­de ha­ler­o­ret i as­fal­ten. Der var 307 men­ne­sker, 291 pas­sa­ge­rer og 16 be­sæt­nings­med­lem­mer, om bord på fly­et, der an­kom fra Seoul i Syd­korea. På lan­dings­ba­nen brød fle­re de­le af fly­et i brand, hvori to per­so­ner alt­så mi­ste­de li­vet.

17. juli 2014

Den styr­te­de en Bo­e­ing 777 fra Ma­lay­sia Air­li­nes ned, da det var på vej fra Am­ster­dam til Kuala Lumpur med 298 per­so­ner om bord. Fly­et for­svandt fra ra­da­ren 2 ti­mer og 1 mi­nut ef­ter at væ­re let­tet fra Am­ster­dam, da det blev skudt ned over den lil­le lands­by Gra­bove i Ukrai­ne. Al­le om­bord­væ­ren­de om­kom. In­gen har ta­get an­sva­ret for an­gre­bet, men me­get ty­der på, at fly­et blev skudt ned af et Buk­mis­sil. Bå­de Ukrai­ne og pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster be­sid­der Buk- mis­si­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.