’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter San­døe, pro­fes­sor i dy­re­e­tik

Store hi­sto­ri­er i teg­ne­fi lms­u­ni­ver­set hand­ler om, at det en­kel­te dyr dør, og det bli­ver set som en tragedie. Det er hi­sto­ri­en om Bam­bi, der gentager sig igen og igen

» Ce­cil og Ma­ri­us har nav­ne og er dyr, som folk op­fat­ter som hø­ren­de til den vil­de na­tur og som væ­ren­de be­va­rings­vær­di­ge, « si­ger han og pe­ger på, at sam­me fak­to­rer gør sig gæl­den­de, når grin­de­hva­ler­ne bli­ver slag­tet på Færø­er­ne.

» Selv om det gi­vet­vis er me­get få af de for­ar­ge­de, som kon­kret ved, hvor­dan der fra teg­ne­fi lmen ’ Lø­ver­nes Kon­ge’, « si­ger Pe­ter San­døe.

Iføl­ge Pe­ter San­døe har teg­ne­fi lms­u­ni­ver­set en stor rolle i vo­res må­de at se dyr på.

Bam­ser i bør­ne­væ­rel­set

» Store hi­sto­ri­er i teg­ne­fi lms­u­ni­ver­set hand­ler jo om, at det en­kel­te dyr dør, og det bli­ver set som en tragedie. Det er hi­sto­ri­en om Bam­bi,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.