Ka­os ved Bob­bi Kri­sti­nas be­gra­vel­se

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk

STRID OM ARV

Den el­lers pri­va­te og in­ti­me be­gra­vel­ses­ce­re­mo­ni for Whit­ney Hou­stons dat­ter blev alt an­det end fre­de­lig.

Lør­dag sag­de fa­mi­lie og ven­ner far­vel til den blot 22 år gam­le Bob­bi Kri­sti­na Brown, der dø­de 26. juli, ved en ce­re­mo­ni i den ame­ri­kan­ske by Alp­ha­ret­ta. Men in­den ki­sten med den un­ge af­dø­de kvin­de blev kørt væk, ud­vik­le­de tin­ge­ne sig til ka­os­lig­nen­de til­stan­de in­de i kir­ke­rum­met.

Råb­te op i kir­ken

Øjen­vid­ner for­tæl­ler til det ame­ri­kan­ske me­die TMZ, at søste­ren til Bob­bi Kri­sti­nas far, Le­o­lah Brown, plud­se­lig kom med upas­sen­de til­råb i kir­ken.

Det ske­te, kort in­den Bob­bi Kri­sti­na Browns tan­te, der er gift med Whit­ney Hou­stons bror, Gary, tog or­det for at hol­de en ta­le.

Le­o­lah Brown blev straks ef­ter es­kor­te­ret ud af kir­ken, hvor fle­re mo­bil­ka­me­ra­er fan­ge­de fa­ste­ren, der ik­ke var fær­dig med at kom­me med be­skyld­nin­ger mod tan­ten Pat Hou­ston.

Kæm­pe for­mue

» Whit­ney Hou­ston vil hjem­sø­ge Pat Hou­ston fra sin grav, « lød det blandt an­det fra Le­o­lah Brown, der lo­ve­de den op­stil­le­de pres­se, at hun nok skal gi­ve in­ter­view, der kan ka­ste lys over, hvad Pat Hou­ston i vir­ke­lig­he­den er for et men­ne­ske.

Ef­ter si­gen­de hand­ler fa­ste­rens fru­stra­tion om fa­mi­li­ens in­ter­ne op­gør i for­bin­del­se med, hvem der skal ar­ve Bob­bi Kri­sti­na Browns for­mue, som hun har ar­vet ef­ter sin mor Whit­ney Hou­ston, der dø­de i 2012. For­mu­en skal væ­re på ca. 130 mil­li­o­ner dol­lar.

31. ja­nu­ar blev Whit­ney Hou­stons dat­ter fun­det liv­løs i et ba­de­kar i det byhus i At­lan­ta, hun bo­e­de i med kæ­re­sten Ni­ck Gor­don. Hun våg­ne­de al­drig op af sin ko­ma, og hun dø­de 26. juli på et ho­spi­ce.

Whit­ney Hou­stons dat­ter, Bob­bi Kri­sti­na Brown, blev kun 22 år.

Fo­to: Reu­ters

Fa­ste­ren Le­o­lah Brown blev es­kor­te­ret ud af kir­ken ef­ter det pin­li­ge op­trin. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.