Stå­les næ­ste stor­salg?

BT - - ALKA SUPERLIGA - Har der væ­ret in­ter­es­se for ham?

Det er den au­to­ri­tet, vi me­get ger­ne vil se. «

» In­ter­es­se er der helt sik­kert, men det er der for fl ere, og så­dan vil det ba­re væ­re. «

nk blev pe­bet ud ef­ter Brønd­bys 2- 0 ne­der­lag til Ef­ter kam­pen vil­le han tak­ke Sydsi­den for støt­ten re­sul­ta­tet, men blev mødt af en kæm­pe pi­be­ko­na­ta­stro­fa­le start på sæ­so­nen med nul po­int i tre tter ik­ke træ­ne­ren un­der pres, og sport­s­di­rek­tør fre­der ham. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Da­ni­el Amar­tey kan væ­re den næ­ste FC Kø­ben­havn­spil­ler, der bli­ver skudt af til ud­lan­det. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.