Bak im­po­ne­ret over an­gibe­re

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FCM har i Martin Pu­sic og Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen to af Su­per­liga­ens far­lig­ste an­gri­be­re, og beg­ge her­rer er i den­ne sæ­son kom­met på må­l­tav­len. Mod OB fre­dag aft en sad Pu­sic over, og i ste­det fi k Mor­ten ’ Dun­can’ chan­cen , og han greb den. I al­ler­sid­ste mi­nut score­de han kam­pens ene­ste mål, og eft er­føl­gen­de var FCM- an­fø­rer, Kri­sti­an Bach Bak, im­po­ne­ret over sin hold­kam­me­rat.

» Han var li­ge ble­vet kå­ret til man of the match, så mon ik­ke ba­re vi skal til at kå­re ham til kam­pens spil­ler no­get me­re. Det er fan­ta­stisk at ha­ve så­dan en spil­ler på sit hold. Nog­le gan­ge star­ter han ude, for­di vi og­så har en Martin Pu­sic, men så går han ba­re ind og le­ve­rer så­dan en kon­ge­ind­sats. Det er godt, det ik­ke er mig, der er træ­ner og skal væl­ge mel­lem dem næ­ste gang, « for­kla­re­de han over for TV3 Sport. Ho­ved­per­so­nen selv var glad for sit hold præ­sta­tion i sej­ren over OB.

» Vi spil­ler vel vo­res bed­ste kamp i det her eft er­år og sy­nes, at vi egent­lig har godt sty r på det. Fedt, at vi fi k de tre po­int, « sag­de han. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.