Kri­se i Brøndby eft er nyt ne­der­lag

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Nul po­int i tre kam­pe. Det er den sør­ge­lig re­a­li­tet for Brøndby, der har få­et klub­bens rin­ge­ste start på Su­per­liga­en no­gen­sin­de.

På eget græs for­an et for­vent­nings­fyldt hjem­me­pu­bli­kum le­ve­re­de de blå- gu­le en uin­spi­re­ret ind­sats mod et ær­ger­rigt Ho­bro- mand­skab og tab­te fortjent 0- 2. Der­med har Tho­mas Franks ud­valg­te i fi re for­søg hver­ken sco­ret el­ler få­et po­int mod de upå­ag­te­de jy­der.

Brønd­bys Ho­bro- kom­pleks blev ce­men­te­ret eft er en halv ti­me, da store, stær­ke Mor­ten Beck Andersen på kan­ten af fel­tet vift ede et par Brøndby- for­svars­spil­le­re væk og lag­de bol­den til ret­te for Mads Jes­sen, der for­nemt krøl­le­de bol­den uden om en sa­ge­s­løs Lukas Hra­decky i Brøndby- må­let. End­nu vær­re blev det ba­re ni mi­nut­ter se­ne­re, da An­ders Eg­holm eft er et hjør­ne­s­park umar­ke­ret spar­ke­de kug­len i kas­sen via først stol­pen og si­den Hra­deck­ys læg. I an­den halv­leg spil­le­de Brøndby sig op, men for­må­e­de al­drig at knæk­ke Ho­bro- de­fen­si­ven. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.