Hur­ti­ge mål grund­lag­de FCK- sejr

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FCK har gjort, som Stå­le Sol­bak­ken har haft al­ler­mest fo­kus på. Hol­det er kom­met godt fra start eft er end­nu en sejr – den­ne gang 3- 1 over Sønderjyske i Ha­der­s­lev.

Fe­de­ri­co San­tan­der er egent­lig købt ind som målsco­rer, men han lag­de ud med at vi­se sig frem med et op­læg eft er seks mi­nut­ter. Et ind­læg til ba­ge­ste stol­pe fra Pe­ter An­ker­sen skub­be­de han tilbage til Tho­mas Dela­ney, og så kun­ne FCK- an­fø­re­ren nemt brin­ge FCK for­an 1- 0. Kort eft er lig­ne­de det, at FCK luk­ke­de kam­pen, da Marc Pe­der­sen ram­te bol­den med hån­den i straff es­parks­fel­tet, og Ni­co­lai Jør­gen­sens eft er­føl­gen­de kun­ne sen­de bol­den i net­tet til 2- 0 . Men tre mi­nut­ter se­ne­re var Sønderjyske tilbage i kam­pen, da Pi­er­re Kan­strup fl ug­te­de hjem­me­hol­det på 1- 2 eft er en dår­lig clea­ring af Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Der­fra var der me­re brok og dis­kus­sio­ner end store må­l­chan­cer. Absa­lon­sen fi k en af dem, der skul­le sco­res på, men spar­ke­de over. Der­for kun­ne Kvist eft er sin ind­skift - ning spil­le sig fri af San­tan­der, og så score­de den hjemvend­te FCK’er så­mænd til 3- 1. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.