Tab­te VM- fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - U21- VM Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Dan­marks U21- her­re­lands­hold i hånd­bold tab­te nat­ten til i går VM- fi­na­len til Frankrig med cif­re­ne 2426.

Gen­nem stør­ste­delen af kam­pen var Dan­mark bag­ud til si­ne fran­ske ba­ne­mænd, der gik til pau­se med en tre­måls­fø­ring på 14- 11.

Dan­sker­ne blev ved med at kæm­pe og kom i slut­nin­gen af kam­pen tæt på en ud­lig­ning godt hjul­pet på vej af Ja­cob Lassen fra Randers HK, der blev fi­na­lens top­sco­rer med ot­te mål. Desvær­re fik Dan­mark to ud­vis­nin­ger, der mod kam­pens af­slut­ning spænd­te ben for dan­sker­ne, der al­drig fik ud­lig­net.

Su­veræ­ne fransk­mænd

I det ind­le­den­de grup­pe­spil tab­te Dan­mark og­så til Frankrig, der har vun­det al­le si­ne kam­pe ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i Bra­si­li­en.

Dan­mark vandt i kvart­fi­na­len med 22- 21 over Spa­ni­en og slog Tys­kland i se­mi­fi­na­len med en 28- 26- sejr.

Tys­kland vandt bron­ze med en sejr over Egyp­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.