Åget af po­li­ti­et’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MANDAG 3. AU­GUST 2015

NUM­MER 1:

In­teres­sen for Post Dan­mark Rundt var mas­siv i mid­ten af 90’ er­ne, og folk måt­te sid­de op­pe på bus­stop­pe­ste­der­ne.

Jes­per Ski­b­by ( th) og Bo Ham­bur­ger modt­og en stor ap­plaus un­der præ­sen­ta­tio­nen før lø­bet i 1996.

Med et per­fekt ti­met an­greb vandt Jes­per Ski­b­by fjer­de eta­pe i 1996, der slut­te­de i Hol­bæk.

Bjar­ne Ri­is var om­rin­get af jour­na­li­ster og fans før star­ten i 1996, ef­ter han hav­de vun­det Tour de Fran­ce.

I 1995 slut­te­de Bjar­ne Ri­is øverst på po­di­et, ef­ter en eta­pe­sejr på lø­bets en­kelt­start. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe, Hen­ning Bagger, Sø­ren St­ef­fen og Bax Lind­hardt

NUM­MER 2:

NUM­MER 3:

NUM­MER 4:

NUM­MER 5:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.