Før­ste ud­ga­ve af Post Dan­mark Rundt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FØR­STE UD­GA­VE

af lø­bet kø­res i 1985 med Kø­ben­havns Vin­ter­ba­ne som ar­ran­gør. Bi­ku­ben var ho­ved­sponsor, og Hen­rik Elm­gre­en og Kar­lJan He­insvig var tov­hol­de­re for lø­bet, der den­gang be­stod af et felt af 48 ryt­te­re mod 144 i årets ud­ga­ve. Til start var stor­hold som ita­li­en­ske Bi­an­chi Sam­mon­ta­na med Jes­per Wor­re på hol­det. Det fran­ske hold La Vie Clai­re med Kim Andersen stil­le­de og­så op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.