Agüero ind­træ­der i eks­klu­siv klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Det kræ­ver sit at bli­ve top­sco­rer i Pre­mi­er League to sæ­so­ner i træk. Kun fi re spil­le­re har for­må­et det tid­li­ge­re og der er ta­le om iko­ni­ske nav­ne som Alan Shearer, Mi­cha­el Owen, Thier­ry Hen­ry og Ro­bin van Per­sie.

Ik­ke de­sto min­dre pe­ger et enigt spil­mar­ked dog på, at Man­che­ster Ci­ty s Ser­gio Agüero gen­vin­der den ti­tel, han hjemtog i sid­ste sæ­son med 26 Pre­mi­er League- fuld­træff ere.

Bå­de Dan­ske Spil og Bet365 gi­ver fi re gan­ge pen­ge­ne for en top­sco­rer­ti­tel til ar­gen­ti­ne­ren, mens Unibet er ne­de i odds 3,75.

Chel­seas Die­go Cos­ta er førsteud­for­drer med odds mel­lem 6,00 og 6,50, mens Pre­mi­er League- de­butan­ter som Memp­his De­pay ( Man­che­ster Uni­ted, odds 25) og Ro­ber­to Fir­mi­no ( Liverpool, odds 40) for al­vor kan gi­ve den store ge­vinst.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.