1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Leipzig har op­ru­stet mas­sivt i kam­pen for at ryk­ke op i Bun­des­liga­en, hvil­ket har be­ty det til­gan­ge af fl ere pro­fi ler fra søster­klub­ben Red Bull Salz­burg. Man kun­ne fryg­te, at book­ma­ker­ne og­så pris­sæt­ter hol­det eft er de store for­vent­nin­ger, men det vir­ker ik­ke til at væ­re til­fæl­det, i hvert fald ik­ke i hjem­me­kam­pen mod Greuter Fürth. Gæ­ster­ne und­gik nedryk­ning på sid­ste spil­le­dag i sid­ste sæ­son og lig­ner ik­ke et hold, som kom­mer til at krav­le ret me­get hø­je­re i ta­bel­len trods et travlt trans­fer­vin­due. Gan­ske pænt odds på hjem­me­sej­ren her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.