2,28

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den fi nske Veikkaus Liga har ik­ke væ­ret vold­somt må­l­rig i den­ne sæ­son, men aft enens bund­brag mel­lem KTP og VPS teg­ner al­li­ge­vel til at bli­ve må­l­rigt. Da hol­de­ne mød­tes før­ste gang i den­ne sæ­son vandt KTP med 3- 2 i et sandt, off en­sivt fest­fyr­vær­ke­ri, og i aft en mang­ler beg­ge hold en fast for­svars­spil­ler i bag­kæ­den grun­det ka­ran­tæ­ne. Læg der­til, at VPS igen rå­der over sin su­veræ­ne top­sco­rer, Juho Mäkelä, der er tilbage fra ska­de og har sco­ret he­le ni af VPS’ 16 mål i sæ­so­nen. » Over 2,5 mål « - ud­fal­det bur­de ik­ke gi­ve me­re end odds 2,00.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.