BENDT­NER God, bed­re,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LY­SE­RØD TRI­UMF på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Et bil­le­de, der har få­et på den pæ­ne si­de af 30.000 ’ li­kes’, og som på trods af Bendt­ners evi­ge tro på eg­ne ev­ner gi­ver ind­tryk­ket af, at han hav­de lidt ek­stra at sky­de med lør­dag aft en.

Hvor Bendt­ner på de so­ci­a­le me­di­er var spids i replik­ken, så var han no­get me­re yd­myg i di­a­lo­gen med en jour­na­list fra Wol­fsburgs egen hjem­mesi­de. Ho­ved­per­so­nen vil­le eft er sin straff es­parks­scor­ing ik­ke hø­re ta­le om, at han skul­le kå­res til kam­pens spil­ler.

» Al­le skyt­ter­ne ( fra Wol­fsburg, red.) score­de jo, og Ko­en ( Ko­en Ca­ste­els – de­bu­te­ren­de Wol­fsburg­må­l­mand, red.) snup­pe­de et straff e- spark. En fan­ta­stisk de­but for ham. For mig var han kam­pens spil­ler, « lød det fra Bendt­ner.

VfL Wol­fsburg- spil­ler­ne og Ni­ck­las Bendt­ner ( med he­le klør fem på skil­tet) fejrer tri­um­fen over Bay­ern Mün­chen i den ty­ske Su­per Cup. Ne­derst bil­le­det, som Bendt­ner lag­de på In­s­ta­gram ef­ter kam­pen, hvor han hyl­der si­ne eg­ne ly­se­rø­de støv­ler, som han spil­le­de i un­der kam­pen. Fo­to: EPA, AFP og in­s­ta­gram

ni­el@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.