’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­nu­el Neu­er, Bay­ern Mün­chens må­l­mand

Du ser ik­ke så­dan et mål hver dag, og så er det selv­føl­ge­lig ek­stra ær­ger­ligt, at det sker i det 90. mi­nut

Ni­ck­las Bendt­ners op­start har væ­ret hård. Dan­ske­ren har haft ene­træ­ning med Wol­fsburgs fy­si­ske træ­ner på grund af dår­lig form. Og­så Die­ter Heck­ing, ch­eft ræ­ner i Wol­fsburg, har off ent­ligt ud­trykt be­kym­ring for, om Bendt­ner for­står al­voren af hårdt ar­bej­de, og i for­vej­en lig­ner dan­ske­ren tred­je­val­get bag Bas Dost og Max Kru­se.

Ros fra Neu­er

Men lør­dag aft en fi k Ni­ck­las Bendt­ner i den grad gi­vet kri­ti­ker­ne, der kon­stant tviv­ler på ham, svar på til­ta­le, og det var alt­så og­så nok til at hø­ste ro­ser fra Bay­ern Mün­chens – og ver­dens bed­ste – må­l­mand, Ma­nu­el Neu­er, der eft er op­gø­ret ro­ste dan­ske­ren.

» Du bli­ver nødt til at in­drøm­me, at afl eve­rin­gen ( fra Kevin De Bruy­ne til Bendt­ners 1- 1- scor­ing, red.) var frem­ra­gen­de, og Bendt­ner ram­te den vir­ke­lig godt in­de på mid­ten. Du ser ik­ke så­dan et mål hver dag, og så er det selv­føl­ge­lig ek­stra ær­ger­ligt, at det sker i det 90. mi­nut, « sag­de Ma­nu­el Neu­er iføl­ge Go­al. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.