Hvad er det egent­lig, vi put­ter i mun­den?

BT - - DEBAT -

Hvor me­get ved du om må­den, som den mad, du kø­ber i dit lo­ka­le su­per­mar­ked, er pro­du­ce­ret på? Do­ku­men­ta­ren af­slø­rer over­ra­sken­de og cho­ke­ren­de sand­he­der om fø­de­va­re­in­du­stri­en og den mad, vi spi­ser – hvor­dan den er pro­du­ce­ret, og hvil­ke om­kost­nin­ger det har for vo­res sund­hed. Men hu­sker os og­så på, at vi som for­bru­ge­re hver dag har en mu­lig­hed for at pro­teste­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.