PANELET

BT - - DEBAT -

LARS ENGBERGPEDERSEN HEL­LE MUNK RAVNBORG Ja. Det er et spørgs­mål om at vil­le det. Det har man ik­ke vil­let nok hidtil. Pro­ble­met er, at fat­ti­ge men­ne­sker, som le­ver f. eks. i In­di­en, Bang­la­desh og i Afri­ka syd for Sa­ha­ra, ik­ke har en sær­lig stærk stem­me over for de­res re­ge­rings­le­de­re.

Se­ni­o­r­for­sker, Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er

For­kvin­de for Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.