Vis respekt for læ­rer­ne

BT - - DEBAT -

Læ­rer­ne er desvær­re kom­met til at smi­de sel­ve au­to­ri­te­ten på los­se­plad­sen. (...) At gen­ska­be respek­ten og et ac­cep­ta­belt un­der­vis­nings­mil­jø er en op­ga­ve, som po­li­ti­ke­re, for­æl­dre og læ­re­re må fi nde sam­men om. Lus­sin­ger­nes tid er for­bi, lyk­ke­lig­vis. I dag hand­ler det om den au­to­ri­tet, der føl­ger af at væ­re fag­ligt kom­pe­tent.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.