Ap­ple og skat­te­hyk­le­ri­et

BT - - DEBAT -

Det dan­ske skat­te- og af­gift ssy­stem, ik­ke mindst det byzan­tin­ske sy­stem af ener­gi­af­gift er - og subsi­di­er, vil­le i sig selv ha­ve afh oldt Ap­ple fra at over­ve­je en dansk placering. Det for­stod man godt i Uden­rigsog Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Det ud­lø­ste en kre­a­ti­vi­tet blandt bu­reau­kra­ter­ne, som må gø­re den pri­va­te rå­d­giv­nings­bran­che på skat­te­o­m­rå­det grøn af mis­un­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.