Te­e­na­ge­re ena­ge­re til­står ildspå­sæt­tel­se

BT - - NYHEDER -

To un­ge mænd har er­kendt, at de har sat ild til et ko­lo­ni­ha­ve­hus på Vam­d­rup­vej i Vej­en, der brænd­te ned tirs­dag i sid­ste uge. Det op­ly­ser Sy­dog Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

De to un­ge mænd på hen­holds­vis 16 og 18 år er ble­vet an­holdt og af­hørt af po­li­ti­et, og un­der af­hø- rin­ger­ne har de beg­ge til­stå­et for­bry­del­sen.

In­gen per­so­ner kom no­get til un­der bran­den, som hel­ler ik­ke spred­te sig til an­dre hu­se. Men in­den de to un­ge sat­te ild til ko­lo­ni­ha­ve­hu­set, be­gik de fle­re ind­brud i an­dre ko­lo­ni­ha­ve­hu­se i om­rå­det. De to er beg­ge løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.