Sæt­ter gning

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Be­tjen­te fra Jyl­land skal fort­sat hjæl­pe med at lø­se op­ga­ver i København, hvor be­tjen­te­ne fort­sat bæ­rer rundt på en bun­ke over­ar­bejds­ti­mer på grund af ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar. Ar­kiv­fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.