So­ci­a­l­ar­bej­der over­fal­det på par­ke­rings­plads

BT - - NYHEDER -

VOLD

En 44- årig mand­lig so­ci­al­me­d­ar­bej­der er mandag af­ten ble­vet ud­sat for et kni­vover­fald på en par­ke­rings­plads ved Taa­strup­gårds­vej i København, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

» Vi fik an­mel­del­sen klok­ken 18.35. Den 44- åri­ge mand mød­tes med over­falds­man­den på en par­ke­rings­plads, og mens han sad i bi­len, blev han an­gre­bet og fik nog­le snit i fin­gre­ne. Der­ef­ter fik han holdt kni­ven op mod hal­sen og blev tru­et, « si­ger vagt­chef Kim Sven­nings­en til bt. dk.

På trods af at han blød­te vold­somt, så lyk­ke­des det for man­den at få star­tet bi­len og kø­re fra par­ke­rings­plad­sen uden yder­li­ge­re snit. På Glo­strup Sy­ge­hus er han nu kom­met un­der be­hand­ling og er uden for livs­fa­re.

Over­falds­man­den er en 33- årig mand fra Hø­je Taa­strup, der er kendt af po­li­ti­et. Der­for kør­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i går af­tes rundt i om­rå­det for at fin­de ham, for­tal­te Kim Sven­nings­en. BNB

Kø­ben­havns Ves­tegns po­li­ti var i går på jagt ef­ter en volds­mand. Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.