Ror på respekt

Læ­re­re skal ud­vi­se au­to­ri­tet, men må ik­ke væ­re for su­re. Så­dan ly­der dom­men fra seks børn i 3. og 8. klas­se på Sko­len på Ny­elands­vej på Fre­de­riks­berg

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

» Læ­rer­ne er ble­vet me­re og me­re stille og ro­li­ge, « si­ger sko­le­e­le­ver­nes for­mand. Ar­kiv­fo­to: St­ef­fen Ort­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.