’’

BT - - NYHEDER -

Vi har et au­to­ri­tets­pro­blem i sko­len

Sil­ke Fogel­berg, for­mand for Dan­ske

Sko­le­e­le­ver

» Vi er eni­ge i, at vi har et au­to­ri­tets­pro­blem i sko­len. Ele­ver­ne har få­et min­dre og min­dre respekt for de­res læ­re­re, og læ­rer­ne er ble­vet me­re og me­re stille og ro­li­ge - så ja, der er et klart pro­blem, « si­ger Sil­ke Fogel­berg, for­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver.

» Jeg me­ner be­stemt ik­ke, at vi skal tilbage til den sor­te skole, hvor man får én over nal­ler­ne, hvis man ik­ke gør, hvad der bli­ver sagt, men vi bli­ver nødt til at ha­ve me­re di­sci­plin i fol­ke­sko­len, « ud­dy­ber ele­ver­nes for­mand.

Sil­ke Fogel­berg me­ner, at an­sva­ret for den mang-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.