FLY STYR­TET NED PÅ MAR­KED

BT - - NYHEDER -

FLYSTYRT Dødstal­let sti­ger, eft er at en sy­risk je­tj­a­ger sty rte­de ned på en travl mar­keds­plads i by­en Ariha tæt på græn­sen til Tyr­ki­et i går. Iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger har styr­tet ko­stet mindst 27 men­ne­sker li­vet, mens ad­skil­li­ge an­dre mel­des sår­et.

Kamp­fl yet ram­te ned i hjer­tet af by- ens han­dels- og for­ret­nings­liv, og iføl­ge Reu­ters er de fl este dræb­te ci­vi­le.

Ind­ta­get af op­rø­re­re

By­en Ariha, der en­gang var en af den sy­ri­ske re­ge­rings høj­bor­ge, har si­den maj væ­ret ind­ta­get af mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske op­rørs­grup­per.

Det er fort­sat uvist, om fl yet er ble­vet skudt ned i for­bin­del­se med ild­kamp. Iføl­ge Reu­ters har den sy­ri­ske re­ge­ring end­nu ik­ke re­a­ge­ret på nyhe­den om fl ystyr­tet.

Sy­ri­en har i me­re end fi re år væ­ret split­tet af en blo­dig bor­ger­krig, der har ko­stet knap en kvart mil­li­on men­ne­sker li­vet. Re­ge­rin­gens styr­ker har si­den marts op­le­vet fl ere til­ba­ge­slag i Id­li­bprovin­sen, hvor by­en Ariha lig­ger.

BNB

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.