GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

En af de stør­ste ned­t­u­re i fl ere år­ti­er skyl­le­de som en fl od­bøl­ge ind over bør­sen i At­hen, da den i går åb­ne­de eft er fem ugers luk­ning. Bør­sen luk­ke­de i mi­nus 16 pct. Bran­dud­sal­get af græ­ske ak­tier un­der­stre­ger, hvil­ken al­vor­lig si­tu­a­tion pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras står over for, mens han er ved at for­hand­le en tred­je red­nings­pak­ke på plads for det gælds­pla­ge­de land. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.