FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

ransk po­li­ti hav­de travlt nat­ten til mandag. Her prø­ve­de he­le 1.700 hå­be­ful­de mi­gran­ter at kom­me fra Ca­lais i Frankrig til Dover på den bri­ti­ske syd­kyst. Det er mar­kant fl ere i for­hold til de fo­re­gå­en­de næt­ter, op­ly­ser fransk po­li­ti. Det er uklart, hvor­vidt det er lyk­ke­des nog­le af mi­gran­ter­ne at skju­le sig i kø­re­tø­jer med ret­ning mod Stor­bri­tan­ni­en .

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.