IN­DI­EN

BT - - NYHEDER -

En kraft ig mons­un­regn har dræbt fl ere end 100 per­so­ner i In­di­en og tvun­get ti­tu­sind­vis af men­ne­sker fra de­res hjem. I alt me­nes fi re mil­li­o­ner men­ne­sker at væ­re be­rørt af de vold­som­me over­svøm­mel­ser. Juli og au­gust er høj­sæ­son for mons­un­reg­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.