En­de­lig kom

Sol­hungren­de dan­ske­re ind­t­og i går stran­de­ne om­kring Aar­hus

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster

STRAND­VEJR Som­mer­land. Hvis vej­ret er li­ge så godt se­ne­re på ugen, så skal vi i hvert fald på stran­den igen. Det har væ­ret en rig­tig dår­lig som­mer ind­til vi­de­re, så det er ba­re fedt, at so­len en­de­lig skin­ner, « for­tal­te Nan­na Kri­sten­sen.

Pænt som­mer­vejr på vej

Skal man tro mel­din­gen fra DMI, så kan de tre sønderjyske pi­ger godt fin­de biki­ni­en og solcre­men frem igen se­ne­re på ugen.

Al­le­re­de i dag er der ud­sigt til en rig­tig varm som­mer­dag med tem­pe­ra­tu­rer helt op imod 28- 30 gra­der i de syd­li­ge eg­ne, mens re­sten af lan­det kan se frem til ca. 25 gra­der.

Dog vil vej­ret i dag væ­re præ­get af kraf­ti­ge regn- og tor­den­by­ger, der kom­mer ind fra vest om ef­ter­mid­da­gen og i lø­bet af af­te­nen ram­mer de øst­li­ge eg­ne.

» Men re­sten af ugen ser pæn ud, « mel­der vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI, Jørn Thom­sen.

» Ons­dag, tors­dag, fre­dag og lør­dag ser det ud til, at vi får gan­ske pænt som­mer­vejr. Ons­dag vil tem­pe­ra­tu­ren lig­ge om­kring de 18- 23 gra­der, mens vin­den kom­mer ind fra vest. Det vil si­ge, der vil væ­re var­mest ved de øst­vend­te ky­ster. Tors­dag kan vi få ca. 25 gra­der, mens det vil væ­re lidt kol­de­re ved de øst­vend­te ky­ster, for­di vin­den har skif­tet til en syd- sy­døst­lig ret­ning, « for­tæl­ler Jørn Thom­sen.

TIRS­DAG 4. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.