Mert i dag

BT - - NYHEDER -

te­re­o­log ved DMI Jørn Thom­sen.

» Det bli­ver varmt tirs­dag. Cir­ka 25- 26 gra­der over he­le lan­det, men lo­kalt kan tem­pe­ra­tu­ren på Lol­land- Fal­ster nå helt op på 2830 gra­der, « si­ger Jørn Thom­sen.

Dog vil øst­vend­te ky­ster og Ve­stjyl­land op­le­ve no­get la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer. Det skyl­des, at vin­den kom­mer fra sy­døst først på da­gen, men ud på ef­ter­mid­da­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.