Én om­kom­met i tor­den­vejr

BT - - NYHEDER -

Et kraf­tigt tor­den­vejr har ramt Chi­ca­go i USA. Mindst én per­son er om­kom­met, ef­ter at et telt kol­lap­se­de på en festi­val i by­en Wood Dale, og tre per­so­ner er ble­vet al­vor­ligt sår­et i ulyk­ken. Der­u­d­over er 16 an­dre per­so­ner, som har be­fun­det sig i om­rå­det, kom­met til ska­de i uvej­ret, skri­ver The We­at­her Chan­nel. Tor­den­vej­ret var en del af et kraf­tigt vej­r­sy­stem, som har bragt vold­som­me storme til det den midt­ve­st­li­ge del af USA, og vej­ret fort­sæt­ter med at true re­gio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.