Ka­o­tisk kær­lig­hed

BT - - TV -

KO­ME­DIE

Umid­del­bart har 35- åri­ge Nyn­ne Lar­sen det he­le. Hun har et job, som hun er glad for, en fed lej­lig­hed i cen­trum af København, nog­le go­de ve­nin­der og er kæ­re­ste med den fl ot­te Hen­rik . Hun drøm­mer om, at han snart vil fri til hen­de og har for­be­redt, hvad hun vil si­ge, når den store dag kom­mer. Men in­den det kom­mer til knæfald og di­a­man­tring, er Hen­rik skre­det fra hen­de og har fun­det sam­men med en 24- årig re­k­la­meas­si­stent ” uden hoft er”. Nyn­ne hå­ber, at Hen­riks kurs­skif­te er mid­ler­ti­digt, men hun er­fa­rer snart, at Hen­rik har gjort sin nye kæ­re­ste gravid. Nu er go­de råd dy­re - men hel­dig­vis er hen­des ve­nin­der, der og­så er hen­des kol­le­ger, slet ik­ke næ­ri­ge med dem. Hun skal da ba­re fi nde en an­den mand - og de sæt­ter hen­de op med den smar­te mar­ke­tings­chef Poul Erik Ø. Men eft er nog­le da­tes vi­ser han sig at væ­re no­get af

Kl. 22.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.