’’ An­ders var et sym­pa­tisk og hjer­te­varmt men­ne­ske og ik­ke mindst en rig­tig god ven. Dansk boksning og al­le, der kend­te ham, har mi­stet en ildsjæl og en stor per­son­lig­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mik­kel Kes­sler, på Fa­ce­book

» An­ders Hug­ger var et stort ama­tør­ta­lent og blev na­tur­ligt pro­fes­sio­nel og bok­se­de ski­de godt. Han var helt spe­ci­el, og han var en dej­lig per­son. Det må jeg si­ge. Han hav­de et glimt i øjet, og det er og­så der­for, at det be­rø­rer os al­le det her – at An­ders ik­ke er her me­re, « si­ger Jes­per D. Jen­sen.

Han for­tæl­ler, at Dansk Pro­fes­sio­nel Bok­se­for­bund an­sø­ger om lov til at min­de An­ders Hug­ger med et mi­nuts stil­hed ved Nor­dic Fight Night 12. sep­tem­ber ved stæv­net i Fre­de­riks­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.