Drøm­mestart

Farum Park fi k i aft es en ny ynd­ling, da bra­si­li­an­ske Bru­nin­ho var med til at sæn­ke AaB

BT - - SUPERLIGA - David Jen­sen Pa­tri­ck Mti­liga Pa­scal Gre­gor An­dreas Max­sø Adam Örn Ar­na­son Emi­li­a­no Marcon­des Martin Vin­gaard Gud­mun­dur Thora­rin­s­son Jos­hua Jo­hn Bru­nin­ho David Mo­berg Karls­son I GANG Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

MÅL: 1- 0 Bru­nin­ho ( 22.), 2- 0 Marcus Ing­vart­sen ( 77.), 2- 1 Kas­per Ris­gård ( 89.) DOM­MER: Jens Maae ( 4) TIL­SKU­E­RE: 3.267 på Farum Park

FC Nordsjælland

FCN 4- 3- 3

SNIT: 6,5

AD­VARS­LER: Emi­li­a­no Marcon­des ( 76). UD­SKIFT­NIN­GER: Marcus Ing­vart­sen ind for Bru­nin­ho ( 71.), Oli­ver Ty­cho­sen ind for David Mo­berg Karls­son ( 81.), Sol­heib Dh­afl aoui ind for Emi­li­a­no Marcon­des ( 90.).

Man be­hø­ver ik­ke væ­re vel­sig­net med spå­ko­ne- ev­ner for at for­ud­si­ge, at der kom­mer til at stå Bru­nin­ho på ryg­gen af langt de fl este af de fod­bold­trø­jer, FC Nordsjælland sælger i den kom­men­de tid.

For bra­si­li­a­ne­ren, der i aft es de­bu­te­re­de i nord­s­jæl­læn­der­nes start- 11’ er i hjem­me­sej­ren over AaB, har umid­del­bart gjort det et hak sjove­re at gå til fod­bold på Farum Park.

Der var snæv­re dri­blin­ger, rap­pe an­trit og akro­bati­ske sak­ses­park fra den 25- åri­ge an­gri­ber, der i som­mer kom til fra 1. di­vi­sions­klub­ben HB Kø­ge. Og vig­tigst for hjem­me­hol­det – han be­vi­ste, at han kan sco­re på Su­per­liga- ni­veau.

» Jeg er så lyk­ke­lig. Da jeg lag­de mig til at sove søn­dag aft en, drøm­te jeg om, at jeg vil­le sco­re et mål, og at vi vil­le vin­de, « sag­de den fi rskår­ne, stors­mi­len­de og lidt ge­ner­te bras­ser eft er kam­pen.

Glad træ­ner

FC Nord­s­jæl­lands island­ske ch­eft ræ­ner, Ola­fur Kri­stjans­son, – der in­den kam­pen var pres­set eft er to kla­re ne­der­lag i sæ­so­nens to før­ste kam­pe – var mindst li­ge­så glad som hol­dets nye mand.

FCNs nye mand i front, Bru­nin­ho ( for­re­st), gjor­de li­vet svært for AaBer­ne i af­tes. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.