Brøndby sendt på sid­ste­plad­sen

BT - - SUPERLIGA -

Så fi k FC Nordsjælland hul på po­int- byl­den i årets Su­per­liga- sæ­son. Med en fortjent – dog hårdt til­kæm­pet – 2- 1- sejr hjem­me på Farum Park over AaB har nord­s­jæl­læn­der­ne nu iso­le­ret Brøndby på liga­ens sid­ste­plads.

På en lun au­gust- aft en fi k til­sku­er­ne ser­ve­ret en vel­spil­let kamp, hvor vær­ter­nes bra­si­li­an­ske nyind­køb, Bru­nin­ho, i før­ste halv­leg spil­le­de ho­ved­rol­len.

Den fy­sisk stær­ke og tek­nisk be­ga­ve­de an­gri­ber, der er kom­met til fra HB Kø­ge, spar­ke­de FC Nordsjælland på 1- 0 eft er 22 mi­nut­ters spil.

Et kvar­ter se­ne­re var han tæt på et rig­tigt bras­ser- mål, men hans fl ot­te sak­ses­park blev for­nemt red­det af AaBke­e­per Ni­co­lai Lar­sen.

I an­den halv­leg var der fl ere chan­cer til AaB, men dyg­tig­he­den og mar­gi­na­ler­ne mang­le­de. I ste­det var det ind­skift ede Marcus Ing­vart­sen, der kun­ne luk­ke kam­pen med sin kon­tra­scor­ing til 2- 0. I kam­pens sid­ste mi­nut fi k Kas­per Ris­gård re­du­ce­ret. Men det blev kun til en sid­ste for­gæ­ves slut­spurt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.