Rik­ke Møl­lers ned­t­ur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brystsvøm­me­ren Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen fl­op­pe­de fælt og mis­se­de fi­na­len i 100 me­ter bryst. Ef­ter­føl­gen­de ly­ste skuf­fel­sen ud af fyn­bo­en, in­den hun send­te bud ef­ter den form, der har gjort hen­de til ver­dens­re­kord­hol­der på 200 me­ter- di­stan­cen.

» Jeg ved, for­men er dér sted. Nu må jeg ba­re ha­ve den gra­vet frem, « suk­ke­de hun.

Hun med­gav, at præ­sta­tio­nen kan gi­ve an­led­ning til be­kym­ring frem mod fa­vo­rit­di­sci­pli­nen tors­dag.

» Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at det her ger­ne skul­le væ­re mit ud­læg. Så kan I jo selv ta­ge den der­fra. « jo­hp

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen fl­op­pe­de på 100 me­ter brystsvøm­ning i går, da hun slut­te­de på sy­ven­de­plad­sen i sin se­mi­fi­na­le og der­med mis­se­de fi­na­len i af­ten.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.